Thursday, September 28, 2006

Oishi October

Training for ALL Gurls (newbies + seniors):

1 October , 1pm - 4pm , Spans Jom Clubhouse
8 October , 3pm - 6pm , Spans Jom Clubhouse (to report at 2.45pm)
15 October , 3pm - 6pm , Spans Jom Clubhouse (to report at 2.45pm)
22 October , 3pm - 6pm , Spans Jom Clubhouse (to report at 3.30pm)
29 October , 3pm - 6pm , Spans Jom Clubhouse
(to report at 3.30pm)


Training for ALL Guys (newbies + seniors):

8 October , 5pm - 8pm , Spans Jom Clubhouse
15 October , 5pm - 8pm , Spans Jom Clubhouse
22 October , 5pm - 8pm , Spans Jom Clubhouse
29 October , 5pm - 8pm , Spans Jom Clubhouse